Positief Opvoeden


Positief opvoeden volgens de methode Triple P biedt effectieve tips en hulp bij dagelijkse opvoedvragen. Uitgangspunt van het Triple P programma is dat er niet één manier de beste is om kinderen op te voeden of om een goede ouder te zijn. Het is aan jou als ouder om te beslissen welke waarden en normen je belangrijk vindt.
Jij bepaalt zelf hoe je invulling geeft aan het ouderschap en wat voor soort opvoeding jouw voorkeur heeft.
Dit is het uitgangspunt van het werken met de Triple P methode en voor mij als coach.

Triple P

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma en is er op gericht om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen.

De 5 basisprincipes van Triple P zijn:

  1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden
  2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning
  3. Aansprekende discipline hanteren
  4. Realistische verwachtingen hebben
  5. Goed voor jezelf als ouder zorgen

De nadruk ligt op het tot stand brengen van een goede communicatie tussen ouder en kind en op het geven van positieve aandacht aan kinderen.

Positief opvoeden

Positief opvoeden, Triple P, helpt je bij het herkennen van veel voorkomende oorzaken van ongewenst gedrag van je kind en hoe je gewenst gedrag kunt stimuleren. Het resultaat is dat door positief opvoeden kinderen beter functioneren en minder kans lopen om gedragsproblemen te ontwikkelen. Triple P zorgt ervoor dat de band tussen ouders en kinderen wordt versterkt.

Voor jou als ouder wordt opvoeden weer leuk en geniet je weer van je kind!